Giáo Lý Rồng (Phần 1)

Giáo Lý Rồng (Phần 1)

Dragon's Dogma 2020Nov. 17, 2021
Tập 7 / 7
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Giáo Lý Rồng (Phần 1) - Dragon's Dogma 2020

Ethan lên đường đánh bại con Rồng đã chiếm lấy trái tim của anh ta, nhưng với mỗi con quỷ anh ta chiến đấu, anh ta mất nhân tính nhiều hơn.